Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter gällande föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening mejlar du till kontakt@alvsala.se. Meddelandet vidarebefordras till samtliga styrelsemedlemmar och återkoppling sker så snart som möjligt.

STYRELSEN 2020 (samma för båda föreningarna)
  • Torbjörn Andersson – ordförande webansvarig och kontakperson för vattenansvariga
  • Carl Johan Ljungström – ledamot och styrelsens kassör
  • Monica Ekwall – ledamot och informationsansvarig
  • Marianne Magnusson – ledamot och ansvarig för skog-, mark och miljö frågor
  • Madeleine Lundbäck – ledamot och styrelsens sekreterare
  • Eva Hasselqvist – ledamot och ansvarig för övriga anläggningar
  • Pa Lassfolk – ledamot och styrelsens kontaktperson för båtsektionen och ÄBK
  • Johan Agnell – ledamot och vägchef
VATTEN

Vattenansvarig tillsynsman: Henry Olsson, Renmossevägen 4, mobil: 073-076 81 56.
Tillsynsman: Gert Goweeli, 076-188 83 60
E-post: vatten@alvsala.se

HAMN OCH BRYGGOR

Vid frågor eller synpunkter angående hamnen/båtsektionen går det bra att mejla till hamnkapten@alvsala.se. Den adressen går både till hamnkaptenen, och ordförande för båtsektionen och ÄBK.

Se vidare Älvsala Båtklubb

https://alvsalabatklubb.se

FACEBOOK

Föreningen har en Facebook-sida där vi informerar om stort och smått som rör vårt område. Kom med i gemenskapen via https://www.facebook.com/Alvsala.

Båtsektionen har en egen Facebooksida på https://www.facebook.com/alvsalahamn.

VALBEREDNING

Valberedningen består av Peter Sehlstedt . Peter nås på valberedningen@alvsala.se.

Du som är medlem i föreningen kan väljas som ledamot eller suppleant till styrelsen. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet kontaktar du valberedningen. Kan du inte själv ingå i styrelsen, så kanske du känner någon som vill göra det. Alla krafter behövs i föreningen!

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT

Brott eller misstanke om brott anmäls i första hand till Polisen, 11414 eller vid brådskande ärende 112. För att föreningen ska hållas underrättad, meddela även till Karin Ljungdahl, grannsamverkan@alvsala.se.

Läs mer om grannsamverkan »

MARKVÅRD OCH TRÄDFÄLLNING

Marianne Magnusson, kontakt@alvsala.se