Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Protokoll från årets ordinarie Föreningsstämmor

Nu är protokollen från årets ordinarie föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening klara. De finns att ta dela av här.

Då föreningsstämmorna inte fullt ut, lyckades välja fulltaliga styrelser för någon av föreningarna, så kommer valberedningen och styrelserna att kalla till extra föreningsstämmor i samband med det traditionella sommarmötet 1 juli.

Säväl ÄNT som ÄVF saknar för närvarande slutligt vald ordförande, kassör och flera ledamöter till respektive styrelse. Nuvarande styrelse är delvis interimistiskt vald till 1 juli.

Valberedningen och styrelserna återkommer med mer information i denna fråga inom kort.

Du som på ett eller annat sätt vill medverka som föreningsfunktionär kan kontakta valbereningen på valberedningen@alvsala.se

Vänligen,

Styrelserna för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening