Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Nyheter från Båtsektionen inför stundande båtsäsong.

Hej alla medlemmar i Båtsektionen!

Här kommer lite information och nyheter från Båtsektionen inför stundande båtsäsong.
Söndagen den 23 april kom de sista bommarna på plats på C1-bryggan samt hela A-bryggan.
Det var ett härligt och glatt gäng som ställde upp och vädret var på vår sida också vilket
underlättade arbetet. Ett stort och varmt tack till alla ni som hjälpte till. En person som
bidrog, och underlättade allas våra ryggar, var vår hamnkapten Ronny som ställde upp med
sin kranbil. Det gjorde att ingen bom behövdes bäras ut på A-bryggan utan samtliga bommar
placerades på bryggan av lyftkranen.
Nu när båtsäsongen närmar sig med stormsteg vill vi från Båtsektionen också påminna om
några saker inför den dag då ni ska sjösätta er båt.

➢ Som tidigare informerats är det, från och med denna säsong, förbjudet att använda
metall mot metall
vid förtöjning vid bryggan. Det skadar galvaniseringen på bommen
och T-järnet. Vi rekommenderar därför lättviktsschackel, se bild i slutet av brevet.
Finns att köpa i olika storlekar på t ex Biltema och att ni använder skyddsklädda
kättingar. Det går också bra att använda en lina med splitsat öga som dras genom
bygeln i bommen eller ringen på bryggan. För att skydda linan mot nötning kan man
lämpligen ha en slangstump över linan vid nötningspunkten. Se bild i slutet av brevet.
Våra bryggansvariga kommer att kolla detta löpande och ta kontakt med båtägare
som inte använt det föreslagna. OBS! Glöm inte att använda ryckdämpare.

➢ Vill ni använda en bryggfender rekommenderar vi den som finns att köpa på
Erlandsons brygga. Se bild i slutet av brevet. Den passar bra för de T-järn som
bommarna är fästade vid. Det går alldeles utmärkt att fästa dessa i bryggan med
buntband för att minimera skador på bryggan. Ni kan göra på samma sätt om någon
önskar en fenderlist längs med bommen. Använd buntband. Ni får absolut inte
skruva i bommarna.
Om ni är osäkra på hur ni ska få fast fendrarna kontakta oss på
hamnkapten@alvsala.se

➢ Om det finns någon av er som önskar en tamphållare, så har vi sex stycken
tillgängliga. Detta gäller framför allt er vars båt har högt fribord. Det är först till kvarn
som gäller. Anmälan görs på hamnkapten@alvsala.se

➢ I höstas gick vi också ut med att samtliga båtägare måste ta bort alla
förtöjningstampar som fanns kvar vid respektive bryggplats. Alla hörsammade dock
inte detta utan de kvarvarande tamparna togs bort av våra bryggansvariga. De
tampar och kättingar som var i gott skick samlades ihop och finns att hämta i Gröna
boden. För att komma in där får ni ta kontakt med Hamnkapten Ronny Pelizzoli på
hamnkapten@alvsala.se och avtala tid då ni kan leta efter just era tampar/kättingar.

➢ I vårt senaste nyhetsbrev informerade vi om att de båtar som vinterförvarats på land
kommer märkas upp med en QR-kod i frimärksstorlek. Detta gäller även vaggor,
båtvagnar etc. Detta kommer även att gälla för de båtägare som sjösätter sin båt
själv, men brukar förvara sin båtvagn i dungen. OBS! Ni måste anmäla till
hamnkapten
om ni avser att lämna en trailer i skogsdungen över sommaren.
Denna QR-kod är unik och kommer att kopplas ihop med vårt båtregister. Det är
endast båtägaren själv samt Båtsektionens funktionärer som kommer att komma åt
informationen, vilket görs genom att scanna koden med mobilen. Övriga kan scanna
koden och komma i kontakt med ägaren genom att skicka ett meddelande genom
systemet utan att ägarinformationen är synlig. På så vis kan vi ha god kontroll över
båtar, vaggor etc. utan att röja information för obehöriga.
Förutom att vi kommer att kunna se ägarinformation får vi flera fördelar för våra
funktionärer t ex vid sjösättning och upptagning. Vi kommer att fotografera
slingplaceringar och vaggpositioner innan sjösättningen och spara i systemet. Vid
upptagningen får vi då full kontroll på var slingen ska placeras för att undvika skador
på drev, propelleraxlar, loggivare etc. samt att vi lättare och snabbare kan passa in
vaggor och vagnar. Som båtägare kan vi använda systemet för att lägga in egen
information som t ex loggbok, anteckningar om servicetillfällen etc.
Eftersom det är ni båtägare som beslutar om vi får sätta QR-koden på era båtar
kommer ni att få skriva på ett samtycke till detta.
Ni som vill att vi använder oss av denna märkning kommer att få instruktioner under
sjösättningsdagen på hur ni kan använda systemet. Kom ihåg att ta med mobilen.
Vi kommer att testa detta system nu under denna säsong och känner vi oss nöjda är
tanken att alla båtar som ligger i vår hamn ska märkas upp med QR-systemet i höst
när vi tar upp våra båtar.
➢ Ni som endast är medlemmar och som inte har någon båt i sjön, men som kanske
planerar ett inköp denna säsong. Kontakta oss på adm.batsektionen@alvsala.se
innan ni köper båten för att säkerställa att det finns en plats som krävs för just din
typ av båt. Detta gäller också ni som redan har båt, men planerar att köpa
större/mindre båt.

Vi hoppas att alla får en fantastisk sommar till sjöss och att ni får många möjligheter att
njuta av vår fantastiska skärgård.
Försommarhälsningar
ÄNT/Båtsektionen

active image

Lättviktsschackel

Bryggfender Erlandsons brygga 895 kr (ordninarie pris 1 195 kr) Finns även i vitt

active image

Fenderlist att göra fast med buntband i t ex bom eller brygga

Förtöjningslina med splitsat öga

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening