Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Kontakt Båtsektionen – OBS

För att snabbt komma i kontakt med Båtsektionen gällande frågor om hamnen, medlemskap, båtplatser och andra praktikaliteter så ska följande kontaktadresser användas beroende på ärende:

Kontakt med båtsektionens styrelse

Vill du komma i kontakt med styrelsen eller har allmänna frågor så når du oss lättast på mail: batsektionen@alvsala.se.

Båtsektionens ordförande Pär Lindelöf också nås direkt på 073-095 90 67

Frågor om medlemskap eller båtplatser

Frågor som rör båtplatser, medlemskap, avgifter eller fakturor kontakta vår båtplatsadministratör på: adm.batsektionen@alvsala.se

Praktiska frågor och driften av hamnen

Har du frågor som rör det praktiska och driften hamnen så kan du kontakta Hamnkapten eller den som är bryggansvarig för den brygga det gäller.

Hamnkapten Ronny Pelizzoli, hamnkapten@alvsala.se, 070-046 15 16


Bryggansvariga:
A-bryggan – Anders Körling, 070-565 60 78
B-bryggan – Albin Waerndt, 073-681 34 34
C1-bryggan – Timo Hakkarainen, 070-754 24 26
C2-bryggan – Timo Hakkarainen, 070-754 24 26
D-bryggan – Börje Ewerdahl, 070-838 74 44
E-bryggan – Micke Fröberg, 070-299 01 99

Styrelsen och Båtsektionen

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening