Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Arbete med sjöledning i hamnen i höst

Nu har företaget Sventab, på uppdrag av Värmdö kommun, påbörjat arbetet med att lägga ner den spillvattenledning som ska gå från Glasviken i Östra Älvsala till Strömma. De kommer att utgå från vår hamn, där de ska svetsa ihop plaströren, som sedan dras ut och sänks i vattnet.

Förutom upplag av rördelar mm så kommer de att ha en ponton mellan D-bryggan och sjösättningsrampen. Delar av hamnplanen och sjösättningsrampen kommer att vara blockerade under arbetstid. Sjösättningsrampen kommer att vara tillgänglig för medlemmarna, men endast under helgerna. Arbetena beräknas vara klara i mitten av januari.

Det kommer därmed att bli en del påverkan för sjötrafiken i området. Det ska inte vara svårt att ta sig förbi, men de uppskattar om man inte gör för mycket svall.

Arbetsområdet till sjöss är utmärkt med bojar som ligger med 50-100 meters mellanrum längs hela sträckan mellan anslutningspunkterna. Under arbetstid kan 500-700 m ledning ligga flytande i vattnet, innan den dras till rätt ställe för sänkning. När den är flytande är den tätare markerad med bojar, samt med blinkande lampor nattetid. De har två mindre båtar som jobbar runt ledningen kl 07-19, ibland senare, samt ibland även en mindre kranponton längs ledningssträckan när vi utför sjöskarvar. De startar österifrån och arbetar in mot Strömma.

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening