Sommarvattnet

Senaste nytt om läget gällande vårt sommarvatten.

Idag har en ny läcka upptäckts på Ormbunksvägen. Arbete med att åtgärda felet pågår, men det kan innebära att delar av sommarvattnet längs Ormbunksvägen temporärt behöver stängas av. Detta gäller primär från ungefär Ormbunksvägen 50 och uppåt.

Ang. den bristsituation som uppstod i förra veckan så är Liljevägens pumphus är fortfarande avstängt p.g.a. vattenbrist. Det kan finnas två orsaker till vattenbristen. Den ena att det faktiskt är ont om vatten och den andra att det är fel på pumpen. Vi planerar att lyfta upp pumpen för kontroll. Antagligen under nästa vecka.

Klubbvägens pumphus är ok. Renmossevägens pumphus är ok. Bullandövägens pumphus försörjer stora delar av området och där har vi några avstängningar under dygnet. Alltid från kl 01 00 – 05 00 och två korta avstängningar under dagtid, ca två timmar per gång. Detta för att inte riskera att vattnet tar slut även här.

Vi återkommer med mer information när vi vet mer om hur läget utvecklar sig.

Vattenansvariga och Styrelsen