SOMMARVATTNET

Vattenransonering införs under sommarperioden när behov finnes (t.ex. lågt grundvattenstånd, för stort uttag från pumpstationerna osv.)
Status för ransonering visas av ”vattensignalen” på respektive pumpstation.

Tänk på hur du använder vårt vatten.
Även om du har egen brunn så tar du
från det gemensamma grundvattnet !

/Styrelsen