SOMMARMÖTE

Varmt välkomna till sommarmötet på fotbollsplanen den 1 juli kl. 11:00. Styrelsen kommer att informera vad som fokuseras på i området samt grannsamverkan om de senaste händelserna. Det finns även möjlighet att diskutera och ställa frågor till varandra om något undras. Varmt välkomna!
/Styrelsen