Avstängning av sommarvattnet

Sommarvattnet kommer att stängas måndag den 20 oktober.

Vid kall väderlek med frysrisk kan det bli nödvändigt med tidigare avstängning vilket då utannonseras via hemsidan.

Under vintermånaderna finns tappställe för dricksvatten liksom tidigare år vid Liljevägens vattenverk.