Avstängning av Sommarvattnet

Sommarvattnet stängs av måndagen den 12 oktober. Avstängning kan ske tidigare om det finns frysrisk.

Hälsningar

Vattenansvariga