Resultat från extra stämma ÄNT och ÄVF

Efter en kort inledning av styrelsen gjorde representanter från Värmdö kommun en uppskattad dragning om VA-utbyggnad samt svarade på medlemmarnas frågor. Därefter vidtog omröstning om styrelsens förslag att godkänna VA-utbyggnad innan detaljplanerna är klara. Det blev en mycket tydlig majoritet för förslaget att Värmdö kommun genomför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp innan de nya […]

Extra stämma för medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening kallas härmed till extraföreningsstämma söndagen den 21 november 2021 kl 16.15 i Skärgårdskyrkan, Skärgårdsvägen 252.Avprickning från 16.00. Det är bara en fråga på agendan, och det är att vi nu har möjlighet att få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i vårt område redan innan detaljplanerna har vunnit […]