Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Sommarmöte och extra stämma, lördag 2 juli.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till det traditionella sommarmötet lördag 2 juli kl 11 på fotbollsplanen. Mötet inleds med en extra föreningsstämma med endast en beslutspunkt, att välja en ordförande som ska ha det formella juridiska ansvaret för våra båda föreningar.

Vår adjungerade externa ordförande, Michel Vis, som har det operativa ansvaret för arbetet i styrelsen kommer att närvara och presentera sig på mötet.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om vad som är på gång i föreningen, och svara på frågor från medlemmarna. Ta med kläder efter väderlek. Något att sitta på kan oxå vara bra.

Vänligen

Styrelsen

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening