Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Föreningsstämmor 23 april kl 13.00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Den 23 april är det dags för ordinarie föreningsstämma i våra föreningar. Stämmorna kommer att genomföras på vanligt sätt i Värmdö bygdegård, lördagen den 23 april kl 13.00, med avprickning från 12.30.

Poströstning erbjuds som komplement för de som inte kan eller vill närvara på plats. Poströsterna måste inkomma senast kl 18.00 den 22 april. Skicka dem helst via e-post till kontakt@alvsala.se .

De fullständiga möteshandlingarna samt årsredovisningarna mm laddar du ner från https://alvsala.se/om-foreningen/foreningsstammor/. Där finns även en instruktion för hur du fyller i röstsedeln vid eventuell poströstning.

Föreningarna behöver en ordförande

Ännu har ingen anmält sitt intresse för att bli ordförande, när nuvarande ordförande avgår i samband med stämman den 23 april. Du som har förenings- och/eller ledarerfarenhet – anmäl ditt intresse till Valberedningen på valberedningen@alvsala.se . Om ingen anmäler sig blir vi tvungna att hyra in en extern ordförande vilket kommer att leda till kostnader som oavkortat måste tas ut som en avgiftshöjning.

Vänligen,

Styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening