Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Valberedningen efterlyser nya förtroendevalda till våra föreningar!!

Vi ber att få påminna om att vi närmar oss årets stämma och vi behöver nya förtroendevalda till våra föreningar.

Vi har många viktiga frågor på agendan i närtid som rör skog och mark, vatten och avlopp, utformning av lekplatser, ekonomi m.m. Har du kompetens i något av dessa områden är du välkommen att anmäla intresse.

Nuvarande ordförande avgår i samband med föreningsstämman i april. En ny ordförande behöver därmed utses. Nuvarande ordförande står dock kvar till valberedningens förfogande som möjlig ledamot. Vi har dessutom behov att förstärka styrelsen med juristkompetens och även en sekreterare/informationsansvarig till Båtsektionen.

Även du som inte har specifik erfarenhet i ovanstående är mycket välkommen att höra av dig då det finns flera frågor av olika karaktär som är viktiga för områdets framtid.

Du som känner ett engagemang för Älvsala, hör av dig till Valberedningen.

Du når oss på e-post valberedningen@alvsala.se.

Senaste inläggen

Sommarvattnet är igång!

Efter att ha arbetat med och åtgärdat några läckor och en trasig vattenpump, meddelar nu vattenansvariga att sommarvattnet är igång och att alla medlemmar därmed

Läs mer »

© Copyright 2023Älvsala Nya Tomtägareförening