Älvsala
NYA TOMTÄGAREFÖRENING

Nyheter

Sommarmöte och Extra stämma, 3 juli kl 10

Den 3 juli kl 10 kommer vi att hålla en extra föreningsstämma i båda föreningarna på plats i Älvsala, på fotbollsplanen, i anslutning till det tidigare aviserade sommarmötet. Avprickning sker från kl 9.45. 

Det är ett fåtal beslutspunkter, så vi hoppas att stämman inte tar för mycket tid från information och dialog på sommarmötet. Tag gärna med något att sitta på samt en vattenflaska ifall det blir varmt.

Kallelse och möteshandlingar, inklusive röstsedel för de som väljer att poströsta har skickats ut och finns även under följande länk.

https://alvsala.se/wp-content/uploads/2021/06/Moteshandlingar-ANT-och-AVF-extrastamma-2021-07-03.pdf

OBS! De som fysistkt närvarar på stämman behöver inte fylla i röstsedeln. Där sker röstning på vanligt sätt.

Om du väljer att poströsta så måste röstsedeln vara styrelsen tillhanda senast 2 juli kl 18. Skicka den helst via e-post till kontakt@alvsala.se .

Välkomna!

Styrelsen för

Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Senaste inläggen

© Copyright 2024Älvsala Nya Tomtägareförening