Älvsala boulecup, lördag 17 juli, kl 14.00

Vi kör vidare med den populära boulecupen som nu blivit en tradition! Vem tar över vandringspriset?Vi spelar en cup enligt modellen kortlek, vilken innebär att alla spelar mot alla genom lottning; inga lag ska alltså bildas i förväg. Det kommer att finnas flera banor så alla kan spela samtidigt.Tid: Lördag 17/7 kl 14.00Plats: HamnplanMedtag: 3 […] Läs mer

Sommarmöte och Extra stämma, 3 juli kl 10

Den 3 juli kl 10 kommer vi att hålla en extra föreningsstämma i båda föreningarna på plats i Älvsala, på fotbollsplanen, i anslutning till det tidigare aviserade sommarmötet. Avprickning sker från kl 9.45.  Det är ett fåtal beslutspunkter, så vi hoppas att stämman inte tar för mycket tid från information och dialog på sommarmötet. Tag […] Läs mer

Badet

Reparationer och viss renovering av bryggor och omklädningsrum pågår f.n. Det mest akuta är nu åtgärdat och badbryggan som hittills varit avstängd är nu öppnad igen. Visst fortsatt arbete kvarstår, bl.a. ska ny badstege monteras på badbryggan och omklädningsrummen städas osv. Ytterligare förbättringar kommer successivt göras under badsäsongen vilket kommer innebära att någon av bryggorna […] Läs mer