Vill du vara med i en arbetsgrupp?

Vi i ÄNT:s styrelse har bildat tre olika arbetsgrupper för att kunna arbeta mer strategiskt med vissa frågor. Dessa är:

  • Arbetsgrupp för stadgar, arbetsordningar och regler. Monica Ekwall är sammankallande.
  • Arbetsgrupp för hamnens fortsatta utveckling. Olle Ljungdahl är sammankallande.
  • Arbetsgrupp för frågor kring kommunalt vatten och avlopp. Anna Yazgan är sammankallande.

Vi söker nu medlemmar som har lust att engagera sig i dessa grupper. Mejla oss i styrelsen på kontakt@alvsala.se om du är intresserad så kan vi berätta mer.