Viktigt meddelande till medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening:

Föreningsstämmorna är inställda pga Coronaviruset.

Ordinarie föreningsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening var planerade till den 25 april.

I och med det Allmänna råd till bl a föreningar som Folkhälsomyndigheten gav ut den 1 april har vi nu beslutat att ställa in stämmorna.

Vi återkommer med besked om nytt datum när det är möjligt.

Även städdagen i maj ställs in.

Det finns en risk att även midsommarfirandet och sommarmötet måste ställas in.

Det kommer att bli en något decimerad styrelse som sitter kvar fram till vi kan hålla en stämma. Eftersom vi inte kan ta beslut om årets avgift innan det är dags för fakturering så kommer vi att fakturera ut samma avgift som 2019 under maj/juni.

Vi återkommer med mer information i ett nyhetsbrev senare i vår.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen ÄNT&ÄVF