Viktiga datum

2015

25 april – Båtiläggning vinterliggare

Sker den 25 april. Mer information kommer gå att hitta via hamnens egna sida samt via hamnens Facebooksida.

 

25 april – Årsmöte

Lördagen den 25 april.

 

Städdag vår

Inställd på grund av byte av styrelse en vecka före planerad städdag. Mer information här.

 

19 juni – Midsommarfirande

Fredag den 19 juni klockan 14.00-16.00 blir det traditionellt midsommarfirande med midsommarstång, levande orkester, fiskedamm och lotteri på fotbollsplanen.
Läs mer om midsommarfirandet »

 

25 juni – Extrastämma

En extrastämma äger rum den 25 juni klockan 18.00 på Värmdö Bygdegård. Anledningen till extrastämman är att ett antal punkter från årsstämman bordlades och nu istället kommer att avhandlas på extrastämman.

 

4 juli – Sommarmöte

Årets sommarmöte blir den 4 juli klockan 10.00 på fotbollsplanen. Då kommer styrelsen att informera och finnas tillgängliga för att svara på frågor.

 

3-4 oktober – Båtupptagning vinterliggare

Båtupptagning sker den 3 och 4 oktober.

 

10 oktober – Städdag höst

Mer information kommer.

 

2014


BÅTUPPTAGNING VINTERLIGGARE

Sker 4:e och 5:e oktober. Mer information går att hitta via denna sida.

 

STÄDDAG HÖST

Sker den 27:e september. Mer information hittar du på denna sida.

 

ÅRSMÖTE

Stämman kommer att hållas lördagen den 26 april i hemmesta matsal årskurs 6-9. kl 10-13. Vi hälsa samtliga medlemmar välkomna.

 

STÄDDAG VÅR

Vårens städdag kommer att genomföras den 3:e maj. Mer information och anmälan kommer inom kort.

 

ILÄGGNING BÅTAR

Båtar vilka är vinterliggare på uppläggningsplanen har iläggning den 27:e april. Start 07:00. Mer information skickas till samtliga vinterliggare via e-post.

 

2013

FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i Hemmesta matsal 6-9, söndagen den 21 april, från kl 13.00. Kallelse med info kommer senare i mars.

BÅTILÄGGNING
Båtiläggning kommer att ske den 4 maj, kl 07.00.
Mer information finns att läsa via “Om föreningen > Båtsektionen”.
OBS! NYTT DATUM FÖR ILÄGGNING – 11:e MAJ!

STÄDDAG
Städdag kommer att ske den 12 maj, 10.00-14.00.
Planeringsdokument går att läsa via denna länk (pdf).

 

2012

Städ- och fixardag hösten 2012 sker lördagen den 15/9 -2012
Vi träffas på fotbollsplanen kl. 10 00. Mer information finns via den nyhet som postas samt lapp på stora anslagstavlan.

Båtupptagning sker lördagen den 6/10 -2012
Samling sker vid hamnen kl. 07:00. Se uppställningsritning genom att klicka här (PDF)