Viktiga datum våren och sommaren 2017

Årsstämma 22 april kl. 14.00 i Värmdö bygdegård
Sjösättning 29–30 april (för båtar på vinterupplaget)
Städdag 6 maj
Midsommarfirande 24 juni
Sommarmöte 1 juli

Mer information om de olika evenemangen kommer separat.