Viktig information

Följande information kommer även att skickas ut via e-post och – till dem som saknar e-post – ordinarie post. Remissversionen av “Nya Gröna


Extrastämman framflyttad till 2 juli

Vi i styrelsen har beslutat att flytta den planerade extrastämman från den 19 juni till den 2 juli i samband med sommarmötet. På extrastämman ska vi rösta om nya trivsel- och ordningsregler för föreningen, läs mer under nedanstående rubrik.
Stryk alltså 19 juni ur kalendern. Extrastämman för beslut om nya trivsel- och ordningsregler blir den 2 juli klockan 10.00 på fotbollsplanen.


Trivsel- och ordningsregler på remiss – läs och tyck till!

Styrelsen har tillsammans med arbetsgruppen för nya stadgar, arbetsordningar och trivselregler tagit fram ett förslag till nya trivsel- och ordningsregler. Det har gjorts i form en ny version av “Gröna boken”, ett häfte som första gången kom ut 1979 och sedan har uppdaterats med jämna mellanrum, senast år 2007.

På extrastämman den 2 juli kommer vi att rösta om “Nya Gröna Boken” för att säkerställa att medlemmarna ställer sig bakom de regler som utformats.

Vi har lagt ut en remissversion av “Nya Gröna Boken” som ni kan ladda ner här på webbplatsen. Eventuella synpunkter på reglerna mejlas till kontakt@alvsala.se senast 17 juni. Därefter går styrelsen igenom inkomna synpunkter och kan komma att justera dokumentet före ny version skickas ut tillsammans med kallelsen till extrastämman.

Ladda ner remissversion av “Nya Gröna Boken” »


Debitering för medlemsavgifterna – nytt förfarande

I dagarna skickas räkningarna ut för medlemsavgifterna. Vi har anlitat Föreningshuset som hjälper oss med debiteringarna. Det innebär att betalningarna kommer att ske på lite annat sätt än tidigare.


Regler kring vårt vatten som ALLA måste följa!

Vi har haft en del problem med vatten- och avloppsfrågor i föreningen på sistone. Därför vill vi att alla tar sig tid och sätter sig in i alla regler som gäller kring detta. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan medföra avstängning.

  • Föreningen äger och ansvarar för sommarvattennätet till och med tappkranen vid tomtgränsen. Ändring av tappkranen får ej utföras av fastighetsägaren.
  • Vattnet är påkopplat under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret kan vatten hämtas från tappkran vid Liljevägens vattenverk.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att inget läckage förekommer i egna ledningar, kranar etc. och att vatten från egen brunn inte kan pumpas ut i föreningens vattennät, vilket tyvärr har förekommit.
  • Styrelsen och vattenansvarig (tfn 073-076 81 56) svarar på frågor och kan ge anvisningar om hur man kopplar in egen ledning till sommarvattnet.
  • Tillgången på sommarvatten är begränsad, och det är viktigt med sparsamhet för att minska risken för vattenbrist.
  • Underlåtenhet att följa anvisningarna kan medföra avstängning.

Fluoridhalten på Renmossevägen har nu sjunkit

Efter nya provtagningar har nu fluoridhalten gått ner till 1,7 procent på Renmossevägen, vilket ändå ligger strax över riktvärdet på 1,5 procent för vad som är tjänligt. Att under en begränsad tid dricka vatten med 1,7 procent fluorid bör dock inte vara förenat med någon hälsorisk. En flaska Ramlösa innehåller till exempel 2,4 procent flourid som jämförelse. Dock kvarstår problemet att någon pumpar ut vatten med hög fluoridhalt från sin privata brunn till vårt gemensamma sommarvatten. Vi kommer därför att ta prover på olika ställen för att spåra vem som orsakar problemen.

Ni som både använder vatten från egen brunn och från vårt gemensamma sommarvatten måste säkerställa att vattenledningarna från de två systemen inte är ihopkopplade! Hör av er till Henry Olsson som är vattensansvarig om ni är osäkra på om era ledningar är korrekt kopplade, tfn 073-076 81 56.

Att under en begränsad tid få i sig något förhöjda halter av fluorid är oftast ingen fara, men små barn är känsligare än vuxna. Läs mer om fluorid i dricksvatten på webbplatsen för Svenskt vatten: www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/riskanalys-och-provtagning/kemiska-amnen-i-vatten/fluorid/

Hör av er till styrelsen på kontakt@alvsala.se om ni har frågor, eller ring Henry Olsson på tfn 073-076 81 56 vid brådskande frågor/ärenden.


Tack för era insatser på städdagen!

Den 7 maj samlades en tapper skara för städ- och fixardag i vårt område. Vi gjorde bland annat i ordning boulebanan, fixade badplatsen inför säsongen och plockade upp skräp efter vägarna. Dagen avslutades med gemensam korv med bröd-lunch.

Stort tack till alla som hjälpte till!