Viktig information om sommarvattnet – hög förbrukning kan leda till nattavstängning

Våra vattenansvariga ser nu att vattenförbrukningen närmar sig årets högsta, och vill informera om att nattavstängning kan bli aktuell mellan klockan 01.00 och 05.00, om läget inte förbättras. Om förbrukningen kan hållas nere med sparsamhet kan nattavstängning undvikas helt. De följer förbrukningen dagligen och kommer att vidta åtgärden om det behövs, såsom har gjorts tidigare år med torrperioder och låg grundvattennivå.

På förekommen anledning påminner vi om att det inte är tillåtet att fylla pooler och badtunnor, vattna gräsmattor, tvätta bilar, fasader etc med sommarvattnet. Vid eventuell andrahandsuthyrning ansvarar fastighetsägaren för att hyresgästen har fått denna information och att denne följer reglerna.

Vi uppmanar till sparsamhet med vattnet i största allmänhet. Sommarvattnet och vattnet ur egna brunnar tas ur samma grundvatten.

Grundvattennivåer enligt SGU:

https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/juni/grundvattennivaer-manadsskiftet-majjuni/

Vi påminner även om att den 6 juli är det sommarmöte på fotbollsplanen kl 11.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening