Ved finns att hämta vid Renmossevägen

Efter röjningsarbete på vid stigen mellan Renmossevägen och Ormbunksvägen (slutet av båda) finns ved att hämta. Lättast är att ställa bilen på Renmossevägen. Det är inte jättemängder och flesta bitarna är bärbara men de ger likväl gratis och mysig värme till huset nästa vinter.