Vattenprov för badplatsen klart

Tredje och sista provtagningen av vattnet vid badplatsen är nu klar för säsongen. Badvattnet har vid samtliga provtagningar fått bedömningen “tjänligt”, vilket är den bästa bedömning som ges. Om ni vill fördjupa er finns provrapporten att ladda ner här: Provrapport 15137094.