Vattenläckan vid..

Ormbunksvägen 62 är åtgärdad och alla har nu tillgång till sommarvatten.

Vattenansvariga,