Vattenläcka vid Ormbunksvägen

För kännedom: Det har uppstått en vattenläcka vid Ormbunksvägen. Styrelsen är informerad och läckan håller på att åtgärdas. Berörda fastigheter är med tomtnummer 27-53 och 38-70.

Telefonnummer till vattenansvariga
073 076 81 56
076 188 83 60