Vattenläcka vid Liljevägen

För kännedom: Det har uppstått en vattenläcka vid pumphuset på Liljevägen. Styrelsen är informerad och läckan håller på att åtgärdas.