VATTENKARTA

Styrelsen önskar visa upp en vattenkarta för samtliga medlemmar utifrån diskussion kring liggande vattenbehov och tillgång för olika fastigheter denna länk

// Styrelsen 2014-04-26