Vattenbrist

På grund av vattenbrist kommer vattenransonering att ske flera gånger per dygn. Som exempel kan nämnas att Liljevägens pumphus inte har något vatten. Vi försöker att maximera avstängningen av vattnet till  max två timmar/tillfälle. Det är svårt att på förhand veta exakt hur ofta vi behöver stänga av vattnet. Hoppas på överseende med detta. Nattetid, alltid avstängt mellan 01 00 – 05 00. Vägar som berörs av detta är: Olivvägen, Liljevägen, Spireavägen, Nejlikevägen, Renmossevägen 1 – 21, Ormbunksvägen 1 – 36, Murgrönsvägen och Bullandövägen 1 -10.

Hälsningar Styrelsen och Vattenansvariga