Vattenbrist råder – var sparsam med sommarvattnet!

På söndag morgon var vattentankarna i Renmossevägens pumphus tomma. Senare på kvällen var tankarna åter fyllda och driften var normal. Det här kan bero på antingen ett tillfälligt stort uttag eller att grundvattenståndet är för lågt. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att vara extra sparsamma med sommarvattnet.