Vattenavstängning 16 oktober – koppla bort slangen vid tomtgränsen

Då vi inte kan riskera frostskador, stänger vi av sommarvattnet den 16 oktober. I år kommer vi att göra en omfattande läckagekontroll efter avstängningen. Det innebär att alla måste koppla bort slangen till kranen vid tomtgränsen. Slangen ska vara bortkopplad senast den 16 oktober klockan 10.00. De kranar som inte är bortkopplade kommer vi att koppla bort för att kunna göra kontrollen.

Eldningsveckor
Värmdö kommun har eldningsveckor veckorna 41–43. Vi har därför fått frågor om vi inte kan vänta med vattenavstängningen tills eldningsveckorna är över. Det kan vi tyvärr inte göra eftersom risken för frostskador ökar ju längre vi väntar – och sådana skador blir ofta väldigt kostsamma. Om du har ris på tomten som du vill elda, kan du istället köra det till ristippen mitt emot infarten till Liljevägen. Vill du ändå elda måste du säkerställa att du har vatten i närheten, men vi i styrelsen förordar att ni använder ristippen istället (alternativt kör ris och löv i säckar till kommunens återvinningsstationer, se länk till kommunens webbplats nedan).

Läs mer om reglerna kring eldningsveckorna på kommunens webbplats »

Läs mer om eldning av trädgårdsavfall på Storstockholms brandförsvars webbplats »