Vanliga Frågor

Jag är nyinflyttad i området, vad förväntas av mig?

Alla som äger fastighet i vårt område måste vara medlemmar i tomtägareföreningen och vägföreningen. Vid ägarbyte ska medlemskap anmälas av säljaren. Överlåtelse kan anmälas här:

https://alvsala.se/om-foreningen/registrera-overlatelse/

En årsavgift betalas till båda föreningarna och denna skall täcka löpande underhållskostnader och “nyinvesteringar¨ i våra gemensamma grönområden, sommarvatten, vägar osv. Större investeringar kan kräva förhöjd årsavgift under några år. Varje medlem förväntas delta i de gemensamma städdagar som arrangeras 1-2 gånger per år.

Skicka gärna ett mejl till kontakt@alvsala.se om du är ny i föreningen så återkommer vi med mer information.

 

Vi vill köpa hus i detta område och har hört att det är lite speciella förhållanden för vatten och avlopp här. Vad gäller ?

Det finns inget kommunalt vatten- och avloppsnät i området. Föreningarna i området tillsammans med Värmdö kommun arbetar för att kunna dra fram detta till Älvsala. Alla fastigheter är beroende av det grundvatten som finns i området.

Saltinträngning är ett ständigt hot när grundvattenuttaget blir för stort. För hög vattenförbrukning och dåliga avloppsanläggningar och infiltrationer kan förstöra grundvattnet både för dig och dina grannar. Det är alla medlemmars ansvar och skyldighet att hushålla med det gemensamma grundvattnet och se till att alla avloppsanläggningar fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Varje fastighet har tillgång till “sommarvatten” som pumpas upp från fyra djupborrade brunnar i området. Sommarvattensystemet är dimensionerat för att klara ett uttag på 300 liter per dygn och fastighet. Även om man har en egen brunn på sin fastighet så tar den naturligtvis vatten från samma grundvattentäkt som sommarvattnet. Kvaliteten på sommarvattnet mäts minst två gånger per år och resultaten finns sedan tillgängliga på webbplatsen. Läs mer om vatten och avlopp »

 

Hur gör jag om jag vill ta ned träd som angränsar till min tomt men ligger på allmänningen?

Det är inte tillåtet att ta ned träd på allmänningar utan att först kontakta styrelsen. Mejla kontakt@alvsala.se så återkommer vi med besked.

 

Hur kan man hjälpa till i föreningen?

Föreningen är beroende av en delaktighet och ett engagemang från medlemmarna. Vid årsmötet som hålls i april varje år utses en styrelse från det underlag som valberedningen har lagt fram. Vill man vara delaktig kan man anmäla sitt intresse till valberedningen eller skicka e-post till kontakt@alvsala.se.

Även andra viktiga förtroendeposter behöver tillsättas varje år. Sådana förtroendeposter kan vara

  • vattenverksansvariga (4 personer)
  • båtsektionen (en sammakallande person och 6 bryggansvariga)
  • festkommitté för t.ex. midsommarfirande (1-2 personer)

Hör av dig om du vill hjälpa till!

 

Jag har förslag och idéer om förbättringar i området. Hur kan jag tipsa om dessa ?

Mejla gärna dina idéer till kontakt@alvsala.se. Om du har förslag till mer övergripande förändringar kan du inför årsmötet i april skicka in en motion. Motionen ska kortfattat beskriva förslaget och hur det kan gagna medlemmarna. Motioner som har relevans för föreningens och områdets utveckling behandlas på det ordinarie årsmötet i april.