VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA

Varmt välkomna till Älvsalas årsstämma den söndagen den 21 april 2013, kl 13.00 i Hemmestaskolans matsal.

Då flera poster i styrelsen och andra förtroendeposter är vakanta är medlemmar varmt välkomna att anmäla sitt intresse för uppdrag. Ni kan maila kontakt@alvsala.se

Med verksamhetsberättelsen följer ett antal bilagor tillhörande Sture Larssons motion. Pga tekniska problem kunde dessa inte bifogas i verksamhetsberättelsen och bifogas därför separat i kallelsen.

Såväl verksamhetsberättelsen och tillhörande bilagor finns att läsa genom att klicka här (pdf).

P.g.a. mängden bilagor till “Motion angående användning av Mastkran och upphävning av rivningsbeslut” så går dessa att ladda ner separat genom att klicka här.
Med varma hälsningar och väl mött den 21 april!

// Styrelsen 130428