Sommarmöte lördag den 5 juli 2015

Sommarmötet äger rum nu på lördag den 4 juli klockan 10.00 på fotbollsplanen.
Styrelsen kommer då att informera om det arbete som utförts och som är på gång. Möjlighet att ställa frågor.

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar från
Styrelserna för ÄNT och ÄVF