Val av förtroendevalda

Nu närmar vi oss årsstämman och val av förtroendevalda med stormsteg. Funktionerna revisor och valberedare är fortfarande vakanta, vi hoppas höra av någon intresserad eller gärna få tips från våra medlemmar.

Bästa hälsningar/
Valberedningen

valberedningen@alvsala.se