UTFÖRANDE AV VÄGBELÄGGNING I ÄLVSALA

Vägbeläggning på följande vägar kommer att utföras fredag den 19 september 2014:

– Krokusvägen
– Murgrönsvägen
– Liljevägen
– Spireavägen
– Olivvägen
– Muskotvägen
Information och frågor besvaras av Henry på tel. 0730 768 156

// Styrelsen 2014-09-16