TÄNK PÅ HUR DU NYTTJAR SOMMARVATTNET

Vi har just nu vissa problem med hur sommarvattnet nyttjas och har därför satt upp anslag om detta på samtliga anslagstavlor i området. För att vi ska kunna ha sommarvatten till samtliga fastigheter krävs det att vi tillsammans hjälps åt och att ingen nyttjar mer resurser än vad som finns tillgängligt. Vi vill därför påminna om att vattning av gräsmatta, fyllning av pool/badtunna, tvättning av bil samt överdriven konsumtion per fastighet inte är möjlig – våra system och naturen klarar helt enkelt inte av det. Tänk gärna på detta och berätta för din granne om denne inte nåtts av informationen.
Får vi mer problem med vårt sommarvatten kommer det kunna innebära stora kostnader för fler filtertyper etc. samt i värsta fall sänka värdet på samtliga fastigheter i området!

Vi vill även påminna om att varje fastighet ges möjlighet att ansluta till sommarvattnet vid en (1 st) knutpunkt och att denna ska vara ovan jord. Om du vet med dig att du har flera knutpunkter så ber vi dig åtgärda detta omgående då kontroll kommer att ske under snar framtid. Om dessa regler bryts kommer styrelsen att se särskilt allvarsamt på detta för föreningens allra bästa.
Mer information och anslaget i sin helhet kan du läsa här(pdf)

// Styrelsen 2012-07-28