Styrelsen välkomnar till sommarmöte

1.      Styrelsen välkomnar till sommarmöte/ informationsmöte lördagen den 28 juni kl 10.00 på fotbollsplanen.

–        Samfällighet; Styrelsen arbetar vidare med Lantmäteriet och framför allt vill vi minimera kostnaderna för en samfällighet för gemensamt vatten.

–        Hamnen; Styrelsen arbetar vidare med frågorna kring underhåll- och spolplatta i hamnen och styrelsen kommer givetvis avvakta på definitivt beslut från kommunen angående vilka regler som gäller innan stämman fattar beslut i frågan. Styrelsen och hamnansvariga arbetar mot att även hamnen ska omfattas av samfällighet.

–        Sommarvatten; En återkommande punkt där ett fåtal medlemmar ignorerar områdets vattenbrist. För det fallet att saltvattengenomträngning uppstår, finns bara en väg att gå och det är att stänga ned pumphusen. Att renovera eller borra nytt kostar för mycket och är inte ekonomiskt försvarbart med tanke på att kommunalt VA kan komma inom en snar framtid. VAR RÄDDA OM VATTENTILLGÅNGARNA I OMRÅDET!

 2.      Styrelsen får härmed meddela att några medlemmar arbetar med midsommarfirande. För de som önskar hjälpa till går det bra att klä midsommarstången torsdagen den 19 juni kl 19.00. Varmt välkomna till midsommarafton 14.00- 16.00, levande musik och fiskdamm!

3.      Söndagen den 29 juni kommer föreningen att genomföra en loppis (vid fotbollsplanen), se anslag.

OBS OBS OBS OBS
För de medlemmar som önskar ta upp frågor vid sommarmötet och få dem besvarade på mötet, vänligen maila kontakt@alvsala.se senast onsdagen den 25 juni. Informationsmötet beräknas till en timme.

Hamn: Märk din boj innan den 28:e juni
Som tidigare berättats om kommer en inventering av bojar att genomföras och de bojar som inte är uppmärkta kommer att forslas bort. I samband med detta kommer vi även att gå igenom samtliga båtars förtöjning. De som inte är korrekt förtöjda kommer att bli ombedda att lämna hamnen, eller åtgärda problematiken direkt. Detta pga av flertalet båtar som slitit sig samt efter diskussion med försäkringsbolag. Hoppas på visad förståelse då detta är ett tydligt steg i riktningen för allas, och hamnens, bästa.

Läs mer och se det papper som satts upp i hamnen genom att klicka på “Om föreningen” och vidare “Båtsektionen”.

// Tommie Nordholm, Hamnkapten / v.ordf, 2014-06-08