Stort tack till alla som hjälpte till på städdagen!

Vi hade verkligen vädergudarna med oss och det blev en lyckad dag trots något begränsad uppslutning. När vi är många som hjälps åt, kan vi få mycket gjort på kort tid och samtidigt spara in pengar till föreningarna. Stort tack till alla som hjälpte till på städdagen!