Stor vattenbrist – avstängning nattetid

Nu måste alla vara extra sparsamma med sommarvattnet! Tills vidare kommer vi att hålla sommarvattnet avstängt på Renmossevägen, Nejlikevägen och Ormbunksvägen mellan klockan 23.00 och 05.00 på grund av alltför hög förbrukning.

Den nuvarande höga förbrukningen medför risk för vattenbrist och även ökad risk för saltvatteninträngning. Vid vattenbrist i ett av våra fyra vattenverk är tiden för återhämtning 6-8 timmar innan vattnet kan släppas på igen inom berört område.

Vi har även fått indikation på bakterier i ett av vattenverken. Därför har vi helt stängt detta vattenverk i väntan på utredning och omprov.

Läs mer om vad som gäller för vattnet i vårt område: https://alvsala.se/om-foreningen/vatten-och-avlopp/.