Städdag, lördag 12 oktober 2019

Lördagen 12 oktober är det städdag i Älvsala. Vi samlas på fotbollsplanen kl 9.30.

Om möjligt så kommer vi att försöka elda av så mycket det går på gamla ristippen.

I övrigt är det fokus på slyröjning och allmän städning

  • Slyröjning på stigen mellan Ormbunksvägen och Renmossevägen, ta bort nedfallna träd och även gräva lite på vissa ställen där dräneringsrör sticker upp.
  • Röja sly i diket på Björksalavägen efter infarten till nr 21
  • Röja sly på andra ställen där behov finns (förslag mottages tacksamt)
  • Ta hand om skadade och nedfallna träd och grenar
  • Städa& plocka skräp
  • Stänga badplats, stegar mm
  • Sätta reflexer på bommen ner mot hamnen
  • Byta möteskylt på Nejlikevägen
  • Ta ner vattenbristskyltar
  • Annat,… efter förslag.

Med mera, beroende på väderlek och antal som medverkar

Medlemmar med motorsågskörkort är välkommen att hjälpa till där det behövs en motorsåg.

Korv, kaffe mm serveras som vanligt vid gröna boden vid hamnplan.

Väl mött!

Styrelsen