Städdag 7 oktober

Söndagen 7 oktober är det städdag i Älvsala. Vi samlas på fotbollsplanen kl 9.00, och kommer då att delas in i arbetslag som kommer att ägna sig åt t ex

  • Badet – höststängning
  • Slyröjning på valda platser
  • Utbyte av vägskyltar

Tag gärna med lämpliga verktyg. Släpvagnar kommer att behövas.

Medlemmar med motorsågskörkort är extra välkomna – och tag med motorsågen!

Dagen avslutas kl 13 med korv vid Gröna Boden.

Direkt efter städdagen kommer ristippen att stängas.

Vi ses!