Städdag 5 maj 2019

Söndagen 5 maj är det städdag i Älvsala. Vi samlas på fotbollsplanen kl 9.30, och kommer då att delas in i arbetslag som kommer att ägna sig åt olika aktiviteter så som

  • städning av våra marker efter vinterns stormar
  • slyröjning 
  • underhåll
  • blomplantering 
  • sand till badstrand 
  • bryggor 
  • mm

Tag gärna med lämpliga verktyg. Släpvagnar kommer att behövas.

Medlemmar med motorsågskörkort är extra välkomna – och tag med motorsågen!

Det blir korv vid 12 tiden vid Gröna Boden och därefter jobbar vi på en stund till, tills vi är klara.

Väl mött!