Städdag 10 oktober 9.30-15

Lördag 10 oktober är det dags för vår corona-anpassade städdag.
För att vi ska kunna hålla avstånd och inte bli för stor grupp som samlas på ett ställe, så kommer vi att arbeta i mindre grupper eller individuellt på de vägar där vi bor, och ägna oss åt slyröjning vid egna tomter samt på allmänningarna längs vägen, mellan kl 9.30 och 15.00
Det behövs också några frivilliga som vinterstänger badet och röjer längs badstigen och i hamnområdet. För dessa gäller samling i hamnen eller vid badet.
Läs mer i det utskick som redan gjorts via mail och brev.

Väl mött!
Styrelsen