STÄD- OCH FIXARDAG I ÄLVSALA LÖRDAG 12/5

På lördag 12/5 träffas vi på fotbollsplanen kl 10.00. Vi delar in oss i arbetslag och tar i tu med några fokusområden som behöver lite extra uppmärksamhet i vårt område:

– Röja sly på vägar och stigar.
– Skotta sand och städa på Badplatsen.
– Fylla ut gropar på vägarna.
– Flytta bommar på C2 bryggan.
– Däcka av Mastkransbryggan och planera rep.
– Lägga ut stockar vid A-bryggan.
– Röja i “Parken” vid Pottan.
– Rensa ogräs vid stora anslagstavlan

Tag med verktyg och kläder lämpliga för de uppgifter du vill ta dig an
/Styrelsen (publicerat 2012-05-09)