SOMMARVATTNET STÄNGS AV DEN 19/10 2019

Vatten kan som vanligt hämtas vid pumphuset, Liljevägen, under vintern.

Styrelsen