Sommarvattnet stängs av 11 oktober

Som tidigare meddelats i nyhetsbrev, så stängs sommarvattnet av måndagen den 11 oktober.

Vänligen

Vattenansvariga