Sommarvattnet är avstängt

Sommarvatten
Vanlig kran till sommarvatten

Lite snabbfakta om sommarvattnet

 • Älvsala har över sju kilometer väg fördelat på 12 vägar. Längs dessa vägar ligger över 250 fastigheter. Vid varje fastighet finns ett vattenrör som sticker upp ur jorden och som har en liten kran.
 • Vattnet kommer från fyra pumphus i området. Vid varje pumphus finns en borrad brunn. Varje brunn har en pump som pumpar upp vatten.
 • Vattnet samlas i vattentankar, 14 kubikmeter fördelade på två tankar per pumphus.
 • Två pumpar för ut vattnet från tankarna och ut i vattennätet.
 • Förutom detta finns filter av olika slag, styrelektronik, varningssystem, tryckkärl, säkerhets- och vakuumventiler med mera.
 • Föreningen driver denna anläggning med stora insatser av frivilliga som med tiden har lärt sig att samverka kring driften av vattnet.
 • Kostnader förknippade med vattnet är bland annat el, underhåll, filtertillbehör och lön.
 • Vattenprover lämnas in regelbundet för kvalitetskontroll.
 • Beredskap finns för att koppla bort ett pumphus, för att koppla in vatten från det närmast angränsande ledningsnätet. Driftstopp medför därför sällan att någon blir utan vatten.
 • Massor av tid och kunskap kommer från medlemmars medverkan. Pumphusen är nymålade, utrustning utbytt, hängrännor rensade.
 • Henry Ohlsson är ansvarig för vattnet och gör ett fantastiskt arbete. Han får lön för en del av sitt arbete.
 • Vattensystemet är väl dokumenterat och ritningar stämmer bra ihop med terrängen.
 • Eftersom det finns över 250 anslutningspunkter till nätet som alla ligger över jord, är risken för snabb tillfrysning stor när temperaturen går under noll. Skadorna kan bli stora. Det kan även vara svårt att finna läckor som uppkommer i systemet. Därför stängs vattnet av när det kommer regelbundna frostnätter och det sker oftast tredje veckan i oktober.

Det finns vatten ändå

Utanpå pumphuset vid Liljevägen finns en vattenkran som alltid är påkopplad och där man kan hämta vatten. Från och med avstängningen och två veckor framåt leds vattnet från denna kran ned till hamnen, där det går att hämta vatten i anslutning till gröna boden.

Hjälp gärna till

Välkommen med frågor som i första hand besvaras av styrelsen. Akuta problem rapporteras till Henry Ohlsson. Vill du vara med och hjälpa till med sommarvattnet är du välkommen att kontakta styrelsen.

Kontakt

Styrelsen – kontakt@alvsala.se

Vattenansvarig, Henry Ohlsson – henrymz@telia.com, 073–076 81 56