Sommarvattnet

Sommarvattnet planeras att slås på till skärtorsdagen 9 april under förutsättning att vädret och temperaturen är gynnsamt och att inga större vattenläckor upptäcks. Exakt datum och tid meddelas senare.

Vattenansvariga och Styrelsen