Sommarvattnet 2021

P.g.a. den osäkra väderleken och därmed risken för frost kommer sommarvattnet i år inte att sättas igång till påskhelgen.

Normalt kan vi släppa på vattnet under andra hälften av april då väderleken brukat ha stabiliserat sig.

Vi meddelar på denna hemsida och på de stora anslagstavlorna ca en vecka innan vattnet planeras slås på.

Vattenansvariga och Styrelsen